Má diplomová práce – DIS Client

Má diplomová práce - DIS Client Má diplomová práce se jmenuje DISClient, neboli klient DIS (Dokumentogra­fických Informačních Systémů). Obhajoba této práce dopadla dobře a výsledná známka byla „výborně“.

Cíle a obsah práce

Cílem diplomové práce bylo vytvořit program, usnadňující vyhledávání informací v dokumentech, jež jsou uloženy na rozličných místech a v různých formátech. Jedná se tedy o program podobný webovému metavyhledávači nebo spíše klientskému vyhledávači, ovšem s tím rozdílem, že nebude oslovovat pouze webové vyhledávací stroje, ale i další libovolné zdroje dat (Oracle a jiné databáze, soubory na lokálním disku, …).

Schéma práce aplikace využívající rozličné zdroje dokumentů Schéma práce aplikace využívající rozličné zdroje dokumentů

Množina zdrojů, které se budou pro vyhledávání používat, lze snadno rozšířit o další a to bez nutnosti rekompilace aplikace. Navíc toto rozšíření zdrojů je umožněno komukoliv – jeimplementováno v nezávislém modulu, který slouží pro komunikaci mezi příslušným fyzickým serverem a aplikací.

Hlavní náplní práce tedy bylo navrhnout a implementovat rozhraní mezi aplikací a vlastním DIS serverem (který bude oslovován) tak, aby umožnilo uživateli:

 • Maximálně využívat možnosti příslušného serveru.
 • Nenutilo jej zadávat opakovaně stále ty samé údaje pro každý server, který má být dotazem osloven.
 • Používat jednotnou syntaxi v dotazu pro všechny servery.
 • Vytvořit další modul plnohodnotně využívající jiné zdroje dat.

Základní funkce a rysy výsledné aplikace:

 • Uživatelsky přívětivé a víceuživatelské prostředí.
 • Zadávání dotazu pro několik různých serverů najednou.
 • Vlastní vyhledávání relevantních dokumentů.
 • Uchovávání a správa historie dotazů.
 • Zpracování výsledků do jednotné podoby.
 • Získání (zobrazení, uložení) nalezených dokumentů.
 • Ukládání a načítání dotazů, výsledků, …
 • Export výsledků v několika formátech (HTML, Plain text, …)

Srovnání s konkurenčními produkty

Jelikož DISClient využívá pro vlastní hledání dokumentů na Internetu fulltextové vyhledávače, měl by uživateli nabídnout stejné možnosti. To se týče jednak parametrů dotazu a jednak možností prostředí. Parametry lze snadno díky zavedenému systému implementovat. S prostředím je to horší, neboť běžný uživatel je zvyklý na používání oblíbeného internetového prohlížeče nejen pro vyhledávání ale také pro prohlížení nalezených dokumentů. Je pro něj tedy nezvyklé zadávat dotazy v jedné aplikaci a výsledky si prohlížet v druhé.

Jednou z možností jak alespoň částečně simulovat uživateli prostředí na jaké je zvyklý, je zapnutí automatického exportu (Nastavení/Ex­port/Automatic­ky zobrazovat). Výsledky se po ukončení vyhledávání exportují do zvoleného formátu (např. HTML stránky) a zobrazí se v nastaveném prohlížeči, kde si je může uživatel libovolně prohlížet a procházet mezi nimi.

Jinou možností je implementace dalšího modulu využívající jádro aplikace (DISEngine). Aplikace by se pak chovala jako další internetový metavyhledávač.

Program však přináší spoustu dalších výhod a možností: ukládá historii dotazů, takže se k nim může uživatel kdykoliv vrátit, znovu vyhledat, či přímo stáhnout dokument z dříve uloženého seznamu. Po vyhledání lze s výsledky dále pracovat – uložit seznam, třídit dle různých kritérií či vyexportovat do libovolného (i vlastního) textového formátu

Navíc uživatel může paralelně vyhledávat v několika zdrojích dat (i když to webové metavyhledávače umožňují také) a tyto zdroje nemusí být pouze fulltexty na Internetu (to už dostupné metavyhledávače neumí). Díky paralelnímu zpracování je vyhledávání podstatně rychlejší, než postupné ruční vyhledávání na jednotlivých serverech.

Ve srovnání s dostupnými desktopovými vyhledávači patří mezi základní přínosy zastoupení českých vyhledávačů, cena (jedná se o volně šiřitelný program), dostupnost zdrojových kódů a hlavně rozšiřitelnost. Kdokoliv může vytvořit novou knihovnu pro vyhledávání nejen pomocí dalších webových služeb, ale i pro jakékoliv jiné zdroje dat (soubory na disku, data emailových klientů, data v databázích, knihovní systémy, …). Navíc uživatel smí plně využívat možnosti, které nabízí jednotlivé vyhledávací servery, ovlivnit způsob exportu výsledků a podobně.

Na druhou stranu ale DISClient nedisponuje některými funkcemi, které uvedené aplikace obsahují: integrace do systému, prohlížeče, vlastní prohlížeč s vestavěnými vylepšeními (např. zvýraznění hledaných slov), agenti na automatické vyhledávání nových dokumentů odpovídajících dotazu, kontrola dokumentu (dosažitelnost, vlastní explicitní kontrola zda opravdu vyhovuje dotazu, …) a další. Ovšem není problém výše uvedené chybějící vlastnosti do aplikace doprogramovat.

Ukázky programu

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace. V horní části je seznam dotazů. dolní část obsahuje přehled nalezených dokumentů odpovídajících vybranému dotazu

Editace dotazu umožňuje uživateli plně využít možnosti DIS serveru

Editace dotazu umožňuje uživateli plně využít možnosti DIS serveru

Statistika po vyhledání dokumentů

Statistika po vyhledání dokumentů

Možnosti exportu seznamu nalezených dokumentů Možnosti exportu seznamu nalezených dokumentů

Další náhledy jsou obsaženy v uživatelské dokumentaci.

Možnost stažení diplomové práce

Vlastní diplomová práce:

Instalační soubor programu DISClient: DISClient.msi (2,39 MB)

Verze, která se nemusí instalovat (stačí rozbalit): DISClient.zip (2,04 MB)

Zdrojové kódy

Máte-li zájem o zdrojové kódy aplikace, ozvěte se, po domluvě je rád poskytnu.

Petr Václavek

Zobrazit příspěvky od Petr Václavek
Grafik na volné noze, kterého živí kreslení pro zahraniční microstock fotobanky, příležitostný fotograf, tvůrce dubánků, velký lenoch, čajopijec, a vášnivý čtenář.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Skočit na začátek stránky