Macromedia Studio MX 2004

Je tomu teprve asi tak rok, kdy světlo světa spatřila MX-ová verze webového vývojového studia od firmy Macromedia. Nyní je již k dostání verze následující s nadčasovým číslem 2004 v jeho názvu. Proto se v této recenzi zaměřím spíše na hlavní rozdíly mezi uvedenými verzemi, než abych obecně popisoval všechny možnosti poslední verze. Máte-li o takovéto informace zájem, doplňte si je ze starších čísel Softwarových novin (viz. recenze Dreamweaver MX, Flash MX, Fireworks a Freehand).

Instalace je celkem bezproblémová, avšak doporučuji vám uvolnit dostatek volného místa na disku (tedy spíše tak o 50 až 100 MB více, než si řekne, jinak budete muset instalovat znovu – stejně jako já). Příjemné je, že Dreamweaver si automaticky převzal některá nastavení z předchozí nainstalované verze (mám na mysli hlavně projekty – sites), takže nemusíte úplně vše nastavovat od začátku. Instalace není kompletní bez aktivace, bez níž by byla aplikace po třiceti dnech nefunkční (aneb další metla na poctivé uživatele). Aktivaci je možné provést přes Internet a nebo telefonicky.

Požadavky na systém

Ač změny nejsou až tak revoluční a náročné (dle mého skromného názoru), velmi se změnily požadavky na systém, který nová verze Macromedia Studia požaduje dvakrát až třikrát výkonnější! A při tom i na mém stroji (který je vzhledem k požadavkům už trochu nevyhovující – viz tabulka) byly aplikace poměrně svižné a pro práci použitelné.

Počáteční dojmy

První novinku, kromě nového designu, lze vidět ihned po spuštění – již se nezobrazuje prázdný dokument, ale uvítací okno s přehledem rychlých akcí: otevřít naposledy používané soubory, vytvořit nový dokument zvoleného typu, vytvořit podle šablony a další. Jedná se vlastně o takovou stránku na pozadí, takže vůbec nepřekáží a je po ruce vždy, když nemáte otevřen žádný soubor. Dále je zde možnost zapamatování si naposledy otevřených dokumentů a jejich aktivace při spuštění (když ráno aplikaci startujete, budete mít na její ploše otevřené stejné soubory, jaké jste tam předchozí večer – nebo noc – zanechali). Mezi další společné rysy všech aplikací patří podpora Unicode kódování, rozšíření možností hledání a náhrady ve zdrojovém kódu stránky, flash projektu či grafice. Vzhledem k tomu, že největší změny se týkají Dreamweavra a Flashe, zaměřím se právě na tyto dvě aplikace.

DREAMWEAVER MX 2004

Hned na začátek bych měl poznámku k novému designu – uživatelé předchozí verze můžou být mírně zmateni, neboť pozice některých ovládacích prvků se změnila – například záložky s otevřenými soubory již nejsou dole, ale nahoře (a nikde jsem nenašel volbu, kterou bych je vrátil dolů, kde jsem na ně zvyklý), přeuspořádaly se prvky v panelu „vlastnosti“ a další.

Macromedia Dreamweaver MX 2004 - Hlavní okno aplikace

Pracovní plocha Dreamweavru se zapnutým Extended módem zobrazování tabulek, na pravé straně je vidět v paletách Design a Tag nastavení CSS stylu

Macromedia Dreamweaver MX 2004 - Vizuální zobrazení nadefinovaných stylů v paletě vlastností objektu

Vizuální zobrazení nadefinovaných stylů v paletě vlastností objektu

Asi největší inovací je velmi solidní podpora kaskádových stylů. Panel s vlastnostmi byl rozšířen o nabídku pro výběr či zadání stylu elementu a při rozbalení vizuálně zobrazuje všechny existující styly. V paletce Design přibyla záložka se seznamem všech stylů dokumentu

Macromedia Dreamweaver MX 2004 - Nápověda při psaní zdrojového kódu stylu

Nápověda při psaní zdrojového kódu stylu

a po výběru libovolného z nich se v CSS Rule Inspektorovi rozbalí jeho vlastnosti, které lze snadno editovat a provedené změny se ihned zobrazují ve zdrojovém kódu (CSS) i vzhledu dokumentu. Styly jsou automaticky používány i jako náhrada za zastaralé formátování pomocí značky jako je třeba <FONT>. Navíc při psaní kódu stylu se zobrazuje nápovědné okno s výběrem všech možností, takže kód stylu si můžete v podstatě skoro vyklikat myší.

Vylepšený TAG inspektor obsahuje snad všechny atributy zvoleného elementu, které lze přímo editovat a pro větší přehlednost jsou rozdělené do několika skupin. Na jeho další záložce inspektoru se nachází Behaviors, tedy skripty, které ke zvolenému elementu můžete velmi snadno přiřadit. A konečně poslední záložka obsahuje definice stylů, které mají souvislost s vybraným elementem.

Table Layout byl také vylepšen – můžete použít již tři typy vizuálního zobrazení – Standardní, Layout (ty jsou stejné jako v předchozí verzi) a nově Expanded, což je rozšířený mód Layout, kdy jsou všechny hrany tabulek viditelně zvýrazněné a jejich okraj je zvětšen asi na 3 pixely, takže je názorně vidět, jak se do sebe zanořují a jaké jsou velikosti nejen tabulek a i jejich buněk.

Velmi se zlepšila podpora formátů firmy Microsoft – mám na mysli soubory Wordu a Excelu. Do nově otevřeného dokumentu můžete přímo naimportovat wordovský, či excelovský dokument a výsledkem je konečně opravdové a čisté HTML a ne ta zrůdnost, která vychází z Wordu při exportu do HTML a se kterou už si opravdu nikdo neporadí, ba ani vylepšený příkaz Clean UP Word HTML z nabídky Commands.

Při optimalizaci stránek pro více prohlížečů vřele doporučuji další novinku – automatickou kontrolu, která je spuštěna na pozadí a červeně (stejně jako ve Wordu) podtrhuje značky a parametry, které nejsou podporovány prohlížeči vůči kterým kontrolu provádíte. Chybové hlášky jsou obsáhlejší a tak se dozvíte více informací – nemusí jít vždy jen o nepodporované elementy a atributy, často se jedná o detaily, které mohou způsobovat na stránce neplechu. Seznam prohlížečů, vůči kterým se provádí kontrola můžete kdykoliv změnit. Na výběr máte MSIE pro Windows i Macintosh, Mozillu, Netscape Navigator, Operu a Safari v různých verzích.

Macromedia Dreamweaver MX 2004 - Kontrola kompatibility prohlížečů

Kontrola kompatibility prohlížečů, chyby (nekompatibilní vlastnosti, značky) jsou v kódu červeně podtrhány, v dolní části je seznam všech chyb i s vysvětlivkami a poznámkou, kterého prohlížeče se týkají.

DW MX 2004 obsahuje ještě spoustu dalších vylepšení – možnosti spolupráce se serverem byly rozšířeny o SecureFTP protokol, zlepšila se podpora PHP, referenční příručka byla rozšířena o referenci PHP, SQL a ASP.NET (vysvětlení vybrané značky či příkazu se v ní zobrazí po zmáčknutí klávesy F1) a mnohé další.

FLASH MX 2004

Macromedia Flash doznal snad ještě větších změn než Dreamweaver. Mimo jiné vznikly dvě verze na místo jediné – Flash MX 2004 a Flash MX Professional 2004, přičemž edice Professional obsahuje všechny novinky a vymoženosti lehčí verze a mnoho dalších, mezi které patří zejména podpora vývoje formulářových aplikací a prezentací. Vzhled vypadá opět stejně jako ostatní aplikace z tohoto vývojového balíku včetně startovací stránky.

Macromedia Flash MX 2004 - Pracovní plocha

Pracovní plocha Macromedia Flashe MX 2004, v pravé části je paleta s novými komponentami, dole panel pro definování Action sckriptů

Po vzoru Dreamweavra můžete snadno přidávat „chování“ (behaviors) k jednotlivým objektům na scéně – dokážete tak programově ovládat movie clip bez napsání jediného řádku kódu. Stačí si jen vybrat objekt, přiřadit mu zvolenou akci a nastavit příslušné parametry. K dispozici máte akce jako je otevření webové stránky, načtení obrázku, zvuku, ovládání přehrávání a podobně. Samozřejmě, že to samé a ještě mnohem více lze přímo naprogramovat, ale pro méně zdatné programátory je toto určitě jednodušší cesta. Přibyly také tzv. efekty na časové ose, kterými se přidávají stíny, vytváří transformační animace, animace pro výbuch a roztříštění objektu na malé části a další.

Macromedia Flash MX 2004 - Efekt časové osy

Efekt časové osy – výbuch vyplněné elipsy na dvacet úlomků

Existuje zde větší podpora šablon (a taky několik nových přibylo) – k dispozici je vylepšená slideshow, různé prezentace, předpřipravené formáty na různé reklamní bannery, „okenkoidní aplikace“ a další… stačí jen změnit obsah, trochu pozměnit grafiku a solidně vypadající a hlavně dobře fungující prezentace (či jiný výtvor) je na světě.

Flash nyní umožňuje snadno vytvářet vícejazyčné verze prezentací, aplikací a jiných výtvorů. Stačí ve speciálním panelu (Strings) přiřadit každému řetězci jednoznačný identifikátor a napsat k němu jeho překlady – což můžete provést buď přímo v aplikaci a nebo v externím XML souboru, kde jsou texty uloženy (díky druhému způsobu můžete vzít XML soubor s definovanými řetězci v jednom jazyce, dát jej překladatelům a poté zpět načíst ve Flashi).

Také okno pro editaci kódu a samotný ActionScript (povýšil na verzi 2) doznaly dalších změn. Již neexistují dva módy (expertní a normální), ale pouze expertní s několika vylepšeními, což méně zkušené uživatele zvyklé na jednodušší mód moc nepotěší.

Novinky verze Professional

Hlavní rozšíření této verze je možnost vývoje okenních aplikací tak, jak jej znáte z RAD nástrojů, jako jsou Delphi či Visual Studio, kde si jednoduchou funkční databázovou aplikaci snadno vyklikáte myší. Uživatelské rozhraní lze snadno poskládat pomocí nových v2 komponent (s tím souvisí další novinky, jako například Component Inspector Panel, CSS styly pro komponenty, možnosti instalace dalších komponent,…). Kromě formulářových aplikací, můžete vytvářet jednoduché prezentace (tzv. Flash Slide Presentation) podobně jako v PowerPointu.

Macromedia Flash MX 2004 - Vývoj okenkoidní aplikace z dostupných komponent

Vývoj okenkoidní aplikace z dostupných komponent, v levé části je vidět Component Inspector pro nastavování vlastností vybrané komponenty

Aby se dalo pracovat na složitějších výtvorech, byla do programu zabudovaná i podpora projektů – projekt seskupuje související soubory (skripty, flashové animace, multimediální soubory) a nastavuje jim společné exportní parametry. S tím souvisí i týmová práce a správa verzí, která je již také podporovaná (s funkcemi Check In, Check Out atd.).

Mezi další vylepšení patří větší podpora klávesových zkratek – mnohé byly přidány, stávající lze libovolně změnit. Stále mě ale vytáčí, že editor ActionScriptu neuznává klávesové zkratky CTRL+INSERT a SHIFT+INSERT pro práci se schránkou (naštěstí je možné si je správně nastavit).

Podstatně zlepšeny byly možnosti hledání a náhrady (řetězců, fontů, symbolů, objektů,…), publikování (možné zabudování detekce flash playeru do výsledné HTML stránky), vytváření profilů s různými nastaveními exportních parametrů.

Výsledný verdikt

Macromedia Studio MX 2004 je výborný nástroj a ve své nové verzi obsahuje mnoho dalších skvělých vlastností a nástrojů, které ušetří a zjednodušší vývojářům práci. Proto pokud hodláte investovat do nákupu webových vývojových prostředků, můžu vám novou verzi studia jen a jen doporučit. Pokud máte starší verzi, zamyslete se, zda uvedené novinky skutečně v práci využijete.

Požadavky na systém:

Windows: 600 MHz Intel Pentium III procesor (a ekvivalentní) , Windows 98 SE, 2000, XP, 256 MB RAM (512 MB doporučeno), 800 MB volného místa na disku

Macintosh: 500 MHz PowerPC G3 procesor, Mac OS 10.2.6, 256 MB RAM (512 MB doporučeno), 500 MB volného místa na disku

Testováno na: Intel Celeron 466, Windows 2000, 256 MB RAM, na disku zabral 360 MB

Plusy

novinky v Dreamweaveru (CSS, podpora MS formátů, kontrola kompatibility prohlížečů) a Flashe (komponenty, RAD přístup)

Mínusy

pár neopravených chyb, nemožnost změny některých nastavení

Závěr

Vylepšený a rozšířený již tak výborný nástroj pro vývoj webů

Komentáře

Přidej komentář

Pište prosím slušně, s diakritikou a k věci. Dodržujte pravidla a využijte možnosti formátování uvedená pod formulářem.

Email nebude zveřejněn

Pravidla a možnosti formátování

  • Nepoužívejte HTML značky, blog podporuje formátování texy. Nový odstavec získáte 2x odřádkováním, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva*
  • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy
  • Jediné dvě povinné položky formuláře jsou Jméno a zpráva
  • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2]

 

Sekce