Langmaster Learning Anywhere

Společnost LangMaster vytvořila novou edici elektronických učebnic cizích jazyků – Langmaster Learning Anywhere. V současné době jsou k dispozici kurzy Angličtiny (vycházející z řady učebnic English elements) a Španělštiny (Mirada). Obě dvě učebnice využívají stejný systém, proto je budu recenzovat zároveň. Angličtina je dodávána na sedmi kompaktech, Španělština je trochu skromnější – stačí jí čtyři placky, přičemž první CD vždy obsahuje instalaci (pokud toto CD přehlédnete jako já, budete se divit, až se vám nebude dařit cokoliv spustit z ostatních kompaktů), další pak lekce pro různé úrovně (začátečníci až pokročilí). Konečně na posledním CD angličtiny se nachází oboustranný anglicko-český slovník. Kromě kompaktů naleznete v krabici ještě sluchátka kombinované s mikrofonem, které můžete při výuce plně využít a to nejen na poslech, ale i na porovnávání a vylepšování své výslovnosti, či dokonce na hlasové ovládání

Langmaster Learning Anywhere

Instalace

Pro nainstalování jedné učebnice budete potřebovat minimálně cca 30 MB volného místa – záleží na zvoleném tipu instalace. Pokud máte starší Internet Explorer (tedy verzi nižší než je pět a půl), budete muset uvolnit dalších cca 80 MB na systémovém disku pro jeho inovaci na verzi 5.5, jež je obsažena na instalčním CD.

Bohužel se mi ani u jednoho kurzu nepodařilo nainstalovat systém IBM ViaVoice pro podporu hlasového ovládání. Až teprve po přímém spuštěním instalátoru ViVoice jsem zjistil, že si tento přídavek nárokuje 94 MB volného místa na disku (předchozí instalace zahlásily pouze fakt, že se instalace nezdařila). Ale ani po zdárné samostatné instalaci program s ViaVoice nespolupracoval a tak nezbývalo než celou instalaci zopakovat.

Ovládání programu a obsah výuky

Při prvním spuštění kurzu zvolené obtížnosti (pomocí příslušného zástupce ze složky na ploše či v nabídce start) program vyžaduje založení nového uživatele do systému výuky. Díky tomu může tuto elektronickou učebnici používat více lidí – každý bude mít svůj vlastní profil a bude studovat vlastním tempem na vlastní zvolené úrovni. Pokud jste připojeni na Internet, nemusíte mít svůj profil uložen na lokálním disku, ale na Internetu a připojovat se k němu z několika míst (počítačů). A tak je možné učit se například doma i v práci. Pokud instalujete aplikaci na počítači bez přístupu na Internet, ale rádi byste ve výuce pokračovali na jiném stroji, nezoufejte. Svá uživatelská data můžete snadno exportovat (a tedy vlastně i zálohovat) a importovat kdykoliv se vám zamane.

Obsah výuky

Obsah výuky, jímž lze listovat a přeskakovat na témata, která vás momentálně více zajímají a tedy učit se mimo stanovený plán výuky

Po přihlášení se objeví hlavní okno aplikace a začne výuka – hezky od začátku, jako ve škole. Kurz je rozdělen do několika lekcí a ty dále na kapitoly, které mají různý charakter (čtení, poslech, cvičení a další). Pokud nechcete procházet výukou postupně, můžete i přeskakovat – stačí si zobrazit obsah výuky a vybrat si, co vás zajímá. A nebo přímo přeskočit do jiného kursu přes podrobný seznam všech učebních materiálů. Kdykoliv začnete takto brouzdat kurzem a vyplňovat si lekce dopředu, můžete se jednoduše, stisknutím jediného tlačítka, vrátit zpět a pokračovat v klasickém průběhu výuky.

Trenažér výslovnosti

Trenažér výslovnosti v automatickém režimu se zobrazováním intonační křivky (nahoře původní, dole má verze výslovnosti)

U poslechových cvičení se mi velmi líbil použitý způsob ovládání zvukové nahrávky – pozastavíte-li ji, pak bude po opětovném puštění zopakována celá věta, ve které došlo k přerušení. Dále je možné přeskakovat na předchozí, následující a nebo úplně první větu. Kromě poslechu narazíte ve výuce na řada dalších cvičení – doplňování slov, hledání odpovídajících dvojic, odpovídání na otázky a mnohé další. Všechny jsou pěkně vizuálně navržené.

Hodnocení a statistiky

Hodnocení a statistiky na konci lekce (dole je možné zařadit méně zvládnuté cvičení zpět do výukového plánu)

S poslechem souvisí i výslovnost. Možnosti učení správné výslovnosti jsou v elektronické publikaci omezené, ale přesto tu jsou. Z kteréhokoliv cvičení na poslech se můžete přepnout do módu učení výslovnosti a trénovat (k tomu se vám budou výborně hodit přibalená sluchátka s mikrofonem). Na obrazovce se zobrazí věta, kterou si poslechnete, následně namluvíte a nahrajete svou vlastní verzi a porovnáte nejen sluchově, ale i za pomoci grafu s intonační křivkou. A tak stále dokola (můžete použít automatický režim nahrávání a poslechu), dokud nebudete spokojeni. Kdykoliv můžete přejít na další či předchozí větu. Škoda, že program neumí sám posoudit a oznámkovat vaši výslovnost a případně naznačit, co děláte špatně. Ale od toho by asi bylo lepší navštívit logotopeda.

Na konci každé lekce se nachází kapitola s přehledem probrané gramatiky, souhrnný seznam slovíček (jehož jednotlivé položky můžete snadno přidat do re-wise – viz. dále) a resumé, kde zjistíte, které části a jak úspěšně jste probrali, co by jste si měli zopakovat (všechna cvičení, která jste splnili na méně než zadaný počet procent si můžete zařadit zpět do učebního plánu ke zopakování) a jak jste byli celkově úspěšní. Během výuky si můžete do programu zapisovat své vlastní poznámky a vytvářet si záložky na místech, kam se chcete vracet.

Svůj pokrok ve výuce můžete také sledovat ve statistikách, kde máte k dispozici výukový plán, přehled pracovního zatížení (počet probraných stránek za jednotlivé dny) a tempo (celkový počet probraných stránek i se stavem hodnocení po dnech/týdnech/mě­sících).

Hlasové ovládání = hudba budoucnosti

Alespoň tak je tomu v tomto produktu. Zkoušel jsem využít možnosti slovníku „Say&See“ – tedy zmáčknout klávesu ALT a říct slovíčko, které by se poté mělo samo vyhledat ve slovníku. Výsledek byl žalostný – v cca 70 % případů program vůbec nezaznamenal, že jsem řekl nějaké slovo, které by stálo za to vyhledat, ve 20 % aktivoval slovník a našel úplně jiné slovo. Ovládání aplikace hlasem? V nápovědě se k tomu píše, že aplikaci lze ovládat hlasovými povely – a teď se podržte – v německém jazyce! No nevím, mně se to nějak nepodařilo ani v německém, ani v českém, ba ani v anglickém. Přiznám se bez mučení, že španělsky jsem to nezkoušel.

Slovník

Součástí učebnice cizího jazyku by měl být nepochybně i slovník. I zde jeden oboustranný (a to dokonce ozvučený) naleznete – můžete si jej spustit buď přímo z plochy a nebo z aplikace (stačí kdekoliv a kdykoliv zmáčknout klávesu ALT a kliknout na slovíčko, které vás zajímá). Obsahuje cca 75 tisíc hesel, z toho více jak polovina je ozvučených. Po jeho naběhnutí stačí zadat hledané slovo a slovník jej nalezne, případně vypíše nejbližší jemu podobné výrazy (pro případ, že jste udělali ve slově chybu). Kromě nalezeného slova a jeho překladu, se v levé straně slovníku zobrazí ještě spousta informací, které souvisí s hledaným slovem – fráze a idiomy (ve kterých je obsaženo), překlady, kolokace, příklady, synonyma, antonyma, předpony, odvozená slova, slovní spojení, okolí a další. Máte-li správné CD v mechanice, můžete si poslechnout i výslovnost, je ale docela škoda, že zde nikde není zapsaná (ne vždy má uživatel CD po ruce, tedy spíše v mechanice). Popis a vysvětlení slovíčka je na hodně vysoké úrovni. Při vyhledávání se můžou použít i složitější dotazy s využitím závorek a spojek (&, |, -, +).

Slovník

Slovník (pomocí záložky Re-wise v dolní části můžete přidávat slovíčka na přezkoušení)

Re-wise

Se slovníkem souvisí i další – a to velmi výborná – pomůcka: Re-wise výuka. Neboli nástroj na natlučení slovíček do hlavy. Díky němu se můžete každý den po probrání naplánovaných lekcí vyzkoušet z dříve zadaných slovíček (některá z nich jsou starší a vy si je pouze zopakujete, ale program vám mezi ně přidává i nová na naučení). Slovíčka si můžete do této aplikace zapisovat odkudkoliv – jak z probíraných lekcí, tak i ze slovníku. Na začátku vidíte, kolik slovíček jste si tam od minule přidali a kolik jich máte z minula na zopakování. A pak se již jde na zkoušení – program zobrazí české slovíčko nebo větu a vy musíte překládat. Počítač vaši odpověď vyhodnotí a nabídne vám za váš výkon známku, pokud s ní nejste spokojen, můžete ji poopravit (což použijete například v případě, že nenapíšete všechny možné překlady, nebo spletete velikost písmenka a podobně). Podle známky se slovíčka buď zařadí do již probrané části a nebo naopak do fronty na zopakování. Všechny parametry zkoušení si můžete také nastavit a přizpůsobit svým potřebám. Škoda, že si nemůžete jednoduše zadat okruh, ze kterého chcete být zkoušeni (například vlastnosti, jídlo, národnosti, povolání, nadávky,…) bez toho, aniž abyste potřebná data museli vyhledávat ve slovníku a ručně po jednom přidávat do zkoušecí fronty. Myslím, že by to hodnotu této části zvýšilo a určitě by ji začali uživatelé více využívat, protože ruční přidávání není zrovna nejjednodušší.

Re-wise výuka

Re-wise výuka – zkoušení a učení slovíček (dole vidíte, kolik nových slovíček se musíte naučit, kolik jich jen zopakovat, kolik znovu přeskoušet atd.)

Závěr

Myslím, že nová řada elektronických učebnic od Langmastera je na velmi vysoké úrovni a to jak po vizuální stránce a způsobu ovládání, tak i po stránce obsahové. Na můj vkus (tedy spíše hardware – viz srovnávací tabulka) byl program trochu pomalý. Nedovedu si představit, že by byl použitelný na uvedené minimální konfiguraci (PC Pentium 166 MHz, 64 MB RAM).

Plusy

 • re-wise výuka
 • slovník
 • vizuální provedení a způsob ovládání

Mínusy

 • rychlost
 • hlasové ovládání
 • Minimální požadavky:
 • PC Pentium 166 MHz, 64 MB RAM
 • 30 MB volného místa na disku
 • 800×600, 16bit
 • CD-ROM
 • Zvuková karta, mikrofon
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 (je součástí instalačního CD)
 • Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT 4.0

Použitá konfigurace:

 • Intel Celeron 466, 256 MB RAM
 • 1024×768, 24bit
 • CDR-ROM
 • Zvuková karta, mikrofon
 • Windows 2000

Komentáře

1
Němcová Anna
27 únor 2008, 15:51

Dobrý den, prosím, stále se mi nedaří „rozchodit“ viavoice. Jak jste tuto aplikaci instaloval samostatně? Já mám dvě sady instalačních CD, ale nemám na žádném ViaVoice samostatně? Asi se mi taky nenainstaloval. Protože mi jeho složka na disku zabírá jen něco přes 700 kb. S pozdravem

Němcová Anna

 
2
27 únor 2008, 22:34

[1] Tak to neporadím, zkuste kontaktovat výrobce

 

Přidej komentář

Pište prosím slušně, s diakritikou a k věci. Dodržujte pravidla a využijte možnosti formátování uvedená pod formulářem.

Email nebude zveřejněn

Pravidla a možnosti formátování

 • Nepoužívejte HTML značky, blog podporuje formátování texy. Nový odstavec získáte 2x odřádkováním, odkaz: "text odkazu":odkaz, **tučně**, *kurzíva*
 • Adresy začínající na http:// budou automaticky převedeny na odkazy
 • Jediné dvě povinné položky formuláře jsou Jméno a zpráva
 • Na předchozí komentáře odkazujte zápisem [2]

 

Sekce